حسابان وب

مرور برچسب

بودجه 90

بخشنامه ۱۸۵۶۰/۲۰۰ مورخ ۹۰/۸/۸(برخي از احکام مالياتي قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور )

احکام مالياتي قانون بودجه سال 1390 کل کشورکه در تاريخ 19/2/1390 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران مورخ سوم خرداد ماه 1390 به شماره 19290 …

متن ماده واحده قانون بودجه سال ۹۰

قانون بودجه سال جاری که در جلسه علنی روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت‌ ماه ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ  ۲ اردیبهشت ماه به تأیید شورای نگهبان رسید، در روز شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه…