حسابان وب

مرور برچسب

بهره برداري از سرمايه

بخشنامه۴۶۵۰۲مورخ۸۵/۹/۲۷(مالیات از سود و کارمزد پرداختی سرمایه گذاران خارجی)

پیرو بخشنامه شماره 24831/2125-211 مورخ 27/6/85 ، نظر به اینکه درآمد اشخاص خارجی از محل سود و کارمزد دریافتی از جمله فعالیت های آنان و از مصادیق بهره برداری از سرمایه در ایران می…