مرور برچسب

بند 18 ماده 148 قانون ماليات

بخشنامه ۲۰۰/۲۰۰۶۴ مورخ ۹۱/۱۰/۱۱ (عدم پذيرش جرايم پرداختي به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي)

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص هزينه جرايم پرداختي موديان به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي دراجراي مواد 147 و 148 قانون مالياتهاي مستقيم ، به اطلاع مي رساند:

سود و كارمزد پرداختي به شركت‌هاي ليزينگ از ديدگاه مالياتي

در حال حاضر بسياری از شركت‌ها دارايی‌های ثابت خود را از طريق تسهيلات شركت‌های ليزينگ تامين می‌كنند و از اين بابت با پرداخت سود و كارمزد، متحمل هزينه‌های مالی می‌شوند. يكي از مسائل…

باب چهارم در مقررات مختلفه-فصل دوم :هزينه هاي قابل قبول و استهلاك(مواد۱۴۷تا۱۵۱

ماده 147:هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به شرحي كه ضمن مقررات اين قانون مقرر مي گردد عبارت است از هزينه هايي كه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصرا…