حسابان وب

مرور برچسب

برگشت چک در قانون جدید

دارندگان چک‌های جدید بخوانند

قانون جدید چک این امکان را فراهم کرده که کسری چک از دیگر حساب‌های صادرکننده وصول شود و چنانچه چک سوء اثر نشود، نه تنها امکان صدور چک برای افراد نیست، بلکه امکان افتتاح حساب و…