حسابان وب

مرور برچسب

برنامه پنجم توسعه

تورم نيست، گراني هست.

. مي‌گفتند كه تورم را تك‌رقمي خواهند كرد، سال‌ها بود اين وعده از سوي دولتي‌ها داده مي‌شد و درست آن زماني كه نرخ تورم به 8/10‌درصد رسيده بود اين وعده و برنامه براي تك‌رقمي كردن…