نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

بدهی دولت

سخت‌گیری‌های زیاددر مسائل مالیاتی و بیمه‌ای علیرغم بدهی دولت به پیمانکاران و بخش خصوصی

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است امروز درحالی دولت به پیمان‌کاران و بخش خصوصی بدهکار است که نسبت به بخش خصوصی سخت‌گیری‌های زیادی در مسائل مالیاتی و بیمه‌ای وجود…