حسابان وب

مرور برچسب

بخشودگي جرايم ارزش افزوده

دادنامه شماره ۱۳۷ مورخ ۹۶/۲/۲۶(ابطال حکم مقرر در بخشنامه شماره ۶۶/۹۳/۲۰۰- ۲۴/۶/۱۳۹۳ سازمان امور مالیاتی کشور )

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 66/93/200-24/6/1393 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

بخشنامه ۶۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۶/۲۴(نحوه تقسيط و بخشودگي جرائم موضوع مادتين ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون ماليات هاي مستقيم درخصوص موديان…

توضیح سایت : برای این بخشنامه رای دیوان عدالت اداری صادر شده است لطفا اینجا  کلیک کنید. بنابه اختيار حاصل از مقررات مادتين 167 و 191 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 و…

بخشنامه ۱۱۴۶۰ م۸۹/۷/۱۰(تفويض اختيار بخشودگي جرائم و تقسيط بدهي ماليات و عوارض ارزش افزوده)

احتراماً، در راستاي تکريم مؤديان محترم مالياتي و به منظور تمرکز زدايي و ايجاد تسهيلات و تسريع در فرآيند وصول بدهي هاي مؤديان و در اجراي حکم ماده «33» قانون ماليات بر ارزش افزوده در…