حسابان وب

مرور برچسب

بخشنامه 93/93/200

بخشنامه ۹۳/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۸/۲۴(ابلاغ فهرست شرکت­ها و موسسات دانش ­بنيان به همراه مصاديق فعاليت­هاي دانش ­بنيان)

توضیح سایت: ابلاغ بخشنامه جدید:بخشنامه 84-94-200 مورخ 94/8/24(ابلاغ فهرست شرکت ها و موسسات دانش بنيان) در اجراي ماده 3 دستورالعمل اجرايي ماده 22 آيين نامه اجرايي قانون حمايت…