حسابان وب

مرور برچسب

بخشنامه 925

بخشنامه ۹۲۵ مورخ ۹۰/۱/۲۸(نحوه شناسايي، ثبت و گزارشگري اقلام مربوط به بيمه هاي عمر و پس انداز)

احتراماً، پيرو بخشنامه شماره 19087/200 مورخ 28/06/1389 رئيس کل محترم سازمان امور مالياتي کشور موضوع چگونگي و نحوه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده توسط شرکتهاي بيمه، بدينوسيله…