نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

بخشنامه 81/93/200

بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۶۷ مورخ ۹۶/۵/۱۱(مشمول مالیات بودن تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء)

بخشنامه ابطال تقبل زیان انباشته از سوی صاحبان سرمایه از طریق کاهش مطالبات شرکاء و سهامداران و یا آورده نقدی و غیر نقدی آنها مندرج در حساب جاری شرکاء ابلاغ شد.

ابطال بخشنامه مشمول مالیات بودن تقبل زیان تـوسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء

توضیحات سایت : این رای بموجب بخشنامه سازمان امورمالیاتی ابلاغ شد. براساس این رای نظر به اینکه بر مبنای قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق می…

بخشنامه ۸۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۷/۲۰(تقبل زيان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاري شرکاء)

توضیحات سایت : این بخشنامه ابطال شد.  بدينوسيله رأي اکثريت اعضاي هيات عمومي شوراي عالي مالياتي درخصوص تقبل زيان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاري شرکاء، موضوع…