مرور برچسب

بخشنامه 531/93/200

بخشنامه ۵۳۱/۹۳/۲۰۰مورخ ۹۳/۹/۳(صدور گواهي عدم بدهي مالياتي براي ارايه به مقامات ذيصلاح خارجي)

در راستاي تکريم ارباب رجوع، تسريع امور مؤديان مالياتي و اصلاح گردش کار موجود، فرآيند صدور گواهي­ عدم بدهي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي براي ارايه به مقامات ذيصلاح خارجي، توسط…