حسابان وب

مرور برچسب

بخشنامه 4127

بخشنامه ۴۱۲۷م ۸۹/۳/۵(استرداد اضافه دريافتي ماليات و عوارض ارزش افزوده توسط گمرکات)

احتراماً، نظر به اينکه در راستاي اجراي تبصره (1) ماده «20» قانون ماليات بر ارزش افزوده، گمرک جمهوري اسلامي ايران از کالاهايي که توسط واردکنندگان به سرزمين اصلي وارد مي شود، وجوهي…