حسابان وب

مرور برچسب

بخشنامه 210/99/8

بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۸ مورخ ۹۹/۱/۱۹(مبداء محاسبه مرور زمان رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم)

توضیح سایت تازه های حسابداری: این بخشنامه ابطال شد.لطفا اینجا کلیک کنید. بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع مبداء محاسبه مرور زمان رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون…