مرور برچسب

بخشنامه 1000/94/12112

بخشنامه ۱۲۹۸۹/۹۵/۱۰۰۰ مورخ ۹۵/۱۲/۸(اجرای مفاد بخشنامه شماره ۱۱.۳ و ۱۴.۹ جدید درآمد)

توضیح سایت تازه های حسابداری: - بخشنامه 1000/99/4195 مورخ 99/5/15 (تنقيح و تلخيص بخشنامه هاي ١١ تامين اجتماعي( بازرسي از دفاترقانونی))+ فرمهای پیوست را اینجا ببینید.  …