حسابان وب

مرور برچسب

بخشنامه ۱۳۶۵۵ مورخ ۹۰/۱۰/۱۳ (عدم ثبت نام فعالان اقتصادی مشاغل در فعالیتهای معاف موضوع ماده(۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده)

دستورالعمل شماره ۲۰۰/۵۱۱۷ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۲(خود اظهاری در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ ق . م . م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات…

بنا به اختیار حاصل از ماده 158 ق . م .م ، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1389 ودر جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی ، استفاده بهینه از منابع ، توسعه و ترویج فرهنگ خود اظهاری…