حسابان وب

مرور برچسب

بخشنامه مالیاتی 200/99/76

بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۷۶ مورخ ۲۲/ ۱۰/ ۱۳۹۹(تمدید بدهی های مالیاتی با سررسید سال ۱۳۹۹)

مصوبات چهل و هفتمین ستاد مالی مدیریت کرونا مبنی بر تمدید بدهی های مالیاتی با سررسید سال ۱۳۹۹ کسب و کارهای به شدت آسیب دیده غیردولتی در حوزه ورزش و جوانان تا پایان سال ۱۳۹۹ ابلاغ…