مرور برچسب

بخشنامه جدید صدور چک های تضمینی

پیشنهاد حذف چک حامل

نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با استقبال از بخشنامه جدید درباره چک های تضمینی گفت: پیشنهادی که سال هاست بر آن تاکید داریم، حذف کامل «چک در وجه حامل» است.…