مرور برچسب

بحران مالی

بحران مالی در راه است

مجمع جهانی اقتصاد گزارشی را به قلم جوزف استیگلیتز (برنده نوبل اقتصاد سال 2001) منتشر کرده است که در آن از احتمال وقوع یک بحران مالی برای کشورهای در حال توسعه هشدار می‌دهد و…

طوفان اقتصاد جهانی در راه است.

دیروز متخصصان و اقتصاددانان بزرگ دنیا در ایتالیا دور هم جمع شدند و به اظهار نظرات خود پیرامون وضعیت اقتصاد جهانی و پیش‌بینی از آینده آن پرداختند. در این میان، نکته جالب توجه در…