نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

بانک سپه، دی ماه اوراق سلف نفتی می فروشد

اوراق سلف نفتی چیست؟

در حالی که ابهامات زیادی پیرامون انتشار اوراق سلف نفتی وجود داشت که مانع از انتشار آن در دی ماه شد اما با مذاکرات مختلف این اوراق در جلسه هفته گذشته هیات پذیرش بورس انرژی در…