مرور برچسب

بانک‌ها و بیمه‌ها تا ۱۵ فروردین

بخشنامه ۱۲۳۵مورخ ۹۹/۱/۵(نحوه حضور کارمندان در ادارات، بانک‌ها و بیمه‌ها تا ۱۵ فروردین)

بخشنامه نحوه حضور کارمندان در ادارات، بانک‌ها و بیمه‌ها تا ۱۵ فروردین ابلاغ شد. مرخصی موضوع این بخشنامه جزو مرخصی استحقاقی کارکنان محسوب نمی‌شودو  یک سوم کارکنان در محل کار حاضر و…