حسابان وب

مرور برچسب

بانك تات

حسابرسی صورت‌های مالی، سود و زیان و سابقه سهامداران در ادغام مورد توجه قرار گیرد.

نماینده موسسات اعتباری گفت: مقاومتی در برابر ادغام‌ها نیست، بلکه باید حسابرسی صورت‌های مالی، سود و زیان و سابقه سهامداران در ادغام مورد توجه قرار گرفته و در چارچوب قانون، موسسات…

ضرورت‌هاي ادغام موسسات

اين روزها موضوع ادغام در اخبار بازارهاي پول و سرمايه ايران با محوريت بانك تات مطرح است. بانك مركزي به عنوان مقام ناظر بازار پول به دنبال نگراني‌هاي ايجادي در فعاليت برخي بانك‌ها…

بانک تات مانند قبل تات است!

یک مقام مسوول در سازمان بورس با بیان این‌که سازمان بورس هیچ اطلاعاتی در مورد ادغام بانک تات دریافت نکرده است، تاکید کرد: از نظر سازمان بورس، بانک تات مانند قبل، بانک تات است.

چرايی لغو مجوز ها در شبكه بانكی؟

بانك مركزي اين روزها حسابي سرگرم تعيين تكليف بانكها و موسسات مالي در شرف تاسيس است.هنوز بانك مركزي پاسخ نداده كه بدون رضايت و برگزاري مجمع عمومي چگونه بانكها و موسسات را يكطرفه…