نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

بازپرداخت بدهی دولت اوراق صکوک

انتشار ۶۰ هزار میلیارد ریال صکوک اجاره با هدف بازپرداخت بدهی دولت/پایان مناقشه سود بانکی

معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای که به تازگی به روحانی نوشته از انتشار ۶۰ هزار میلیارد ریال صکوک اجاره با هدف بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها خبر داده که می‌تواند زمینه‌ساز کاهش…