نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

بازنشستگی خانم

شرایط احراز بازنشستگی بانوان

 الف: ? سن بازنشستگی زنان، بر اساس بند 1 ماده 76 قانون تامین اجتماعی(مشاغل سخت و زیان آور)، 55 سال است که در این حالت فرد بیمه شده با داشتن حداقل 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه…