حسابان وب

مرور برچسب

بازنشستگي سخت و زيان آور

در اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، ایمن‌سازی محیط کار فراموش شده است.

به گزارش تأمین، حسین جودکی با اعلام این مطلب، افزود: در فرایند برقراری مستمری در کارگاه‌های سخت و زیان‌آور، ضمن بررسی کارگاه‌های موردنظر، بر خدمت‌رسانی مناسب و مطلوب آنها تأکید…