نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

بازنشسته 99

جدول افزایش حقوق ناشی از همسان‌سازی برای بازنشستگان حداقل‌بگیر تأمین اجتماعی در سال ۹۹

توضیح سایت تازه های حسابداری: بخشنامه ۵۰۰۰/۹۹/۳۰۶ مورخ ۹۹/۳/۲۶(افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در سال ۹۹ را اینجا ببینید. میزان افزایش مستمری بگیران…