نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

بازار مسكن

اولين پيش‌بيني از بازار مسكن ۹۱

. براي ترسيم دورنماي تحولات بازار مسكن در شروع سال91، دو گروه از عوامل موثر بازار، چشم‌انداز حداكثر سه‌ماهه را براي معاملات مسكن متصور شده‌اند كه نقطه مشترك اين پيش‌بيني‌ها از…