نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

بازار سرمایه

چالش گزارشگری نوین بانکی در تهیه صورتهای مالی بانکها و موسسات اعتباری

علی امانی-  حسابدار رسمی و عضو اسبق هیأت عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران انتشار صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری توسط بانک مرکزی چالش‌های متعددی را در بین…