نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ایران چک 50هزارتومانی

رئیس مجلس،انتشار ایران چک را ممنوع اعلام کرد ؛ انتشار ایران چک برای همیشه متوقف می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با استناد به بررسی‌های هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین،انتشار ایران چک توسط بانک مرکزی را ممنوع اعلام کرد.به این ترتیب،ایران چک 50هزارتومانی هم به زودی از…