حسابان وب

مرور برچسب

.اگذاري سهام به جاي تسويه بدهي

سازمان خصوصی‌سازی سهام شرکت‌های دولتی را مستقیماً به تأمین‌اجتماعی واگذار می‌کند.

به گزارش تأمین، براساس مصوبه قبلی هیأت‌دولت، مطالبات صندوق تأمین‌اجتماعی از دولت تا سقف 350 هزار میلیارد ریال با تأیید سازمان حسابرسی درقبال واگذاری اموال و سهام شرکت‌های 22گانه…