نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

اوراق بهادار

شناسایی گواهی سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به عنوان اوراق بهادار

سازمان بورس اوراق بهادار طی نامه‌ای خطاب به سازمان امور مالیاتی ضمن اعلام این مطلب كه گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌تصریح قانون، اوراق بهادار محسوب می‌شود…