مرور برچسب

انتقال حق واگذاری محل

شماره دادنامه ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۹۹/۲/۱۶(ابطال بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۱۴۶ سازمان امور مالیاتی کشور)

شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال بخشنامه شماره 200/97/146 مورخ 98/10/24 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

اشتباه یا رانت مالیاتی؟

حميدرضا سعادت سعادت‌آبادي- رییس گروه مالیاتی استفاده از«ارزش معاملاتی ملک» به عنوان ماخذ و مبنا جهت محاسبه مالیات حق واگذاری محل تا چه اندازه صحیح است و آیا ارزش مذکور مبنایی…