نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

انتشار اوراق بهادار

بخشنامه ۹۶۵۸/۲۰۰مورخ ۹۰/۴/۲۲(الزام ناشران اوراق بهادار به ثبت اوراق در نزد سازمان بورس و اوراق بهادار)

در اجراي بند الف ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران(1394- 1390) مصوب 15/10/1389 که از ابتداي سال 1390 لازم الاجرا مي باشد کليه اشخاصي که تاکنون نسبت به انتشار…