نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

اما واگرهای بیمه کارگران ساختمانی

ابلاغ بخشنامه سهمیه بیمه ۹۲ کارگران به کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور

نایب رییس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی از ابلاغ بخشنامه سهمیه بیمه 92 کارگران ساختمانی و فراهم شدن امکان شناسایی کارگران حقیقی ساختمان از سوی انجمنهای صنفی خبر داد.