نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ال سي

اعتبار اسنادی «LC» چیست؟

اعتبار اسنادی (Letter of Credit) تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده می‌شود و تعهد می‌شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده به موقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده…

رفع ممانعت از تنزيل «ال‌سي»

با ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی در خصوص نحوه گشایش اعتبارات اسنادی ریالی، «تنزیل» این اسناد امکان پذیر شد؛ پس از وقوع تخلف بانکی، با تصویب شورای پول و اعتبار، بانک‌ها حق…

عدم بازگشایی LC داخلی

  دبیر انجمن قطعه‌سازان از عدم بازگشایی LC  داخلی خبر داد و گفت که با وجود قول‌های داده شده مبنی بر فعال‌سازی LC‌های داخلی، این اقدام عملی نشده است و در صورتی که این امر عملی شود…