مرور برچسب

ال سي بانكهاي دولتي مسدود شد

عدم بازگشایی LC داخلی

  دبیر انجمن قطعه‌سازان از عدم بازگشایی LC  داخلی خبر داد و گفت که با وجود قول‌های داده شده مبنی بر فعال‌سازی LC‌های داخلی، این اقدام عملی نشده است و در صورتی که این امر عملی شود…