حسابان وب

مرور برچسب

الزام پرداخت ماليات ارزش افزوده

بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۵۱۰ مورخ ۹۸/۳/۲۸(تشریح چگونگی اقدامات در خصوص مطالبات پیمانکار از کارفرما در ارتباط با مالیات بر ارزش…

توضیح سایت تازه های حسابداری: بخشی از مالیات و عوارض ارزش افزوده معاملات پیمانکاری موضوع این بخشنامه ابطال شد. لطفا اینجا کلیک کنید. نحوه اجرای بند ز تبصره ۸ قانون بودجه سال…

مطالبه مالیات ارزش افزوده قبل از پرداخت کارفرما ممنوع

بموجب بند ز تبصره ۸ قانون بودجه ۹۸ ،  در معاملات پيمانكاری كه كارفرما يكی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مديريت خدمات كشوری است، كارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت،…

بخشنامه۱۲۳۳۵۲ مورخ ۸۸/۸/۱۲(الزام به پرداخت ماليات ارزش افزوده به پيمانكاران و مشاوران)

همانگونه كه استحضار دارند، ماليات و عوارض يكي از منابع مهم تشكيل دهنده درآمدهاي عمومي دولت و شهرداريها مي باشد و نقصان آن باعث ايجاد مشكلات عديده و عدم امكان پرداخت اعتبارات مندرج…