مرور برچسب

الزام پرداخت ماليات ارزش افزوده

بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۵۱۰ مورخ ۹۸/۳/۲۸(تشریح چگونگی اقدامات در خصوص مطالبات پیمانکار از کارفرما در ارتباط با مالیات بر ارزش…

نحوه اجرای بند ز تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ موضوع  تشریح چگونگی اقدامات در خصوص مطالبات پیمانکار از کارفرما در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده ابلاغ شد.

مطالبه مالیات ارزش افزوده قبل از پرداخت کارفرما ممنوع

بموجب بند ز تبصره ۸ قانون بودجه ۹۸ ،  در معاملات پيمانكاری كه كارفرما يكی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مديريت خدمات كشوری است، كارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت،…

بخشنامه۱۲۳۳۵۲ مورخ ۸۸/۸/۱۲(الزام به پرداخت ماليات ارزش افزوده به پيمانكاران و مشاوران)

همانگونه كه استحضار دارند، ماليات و عوارض يكي از منابع مهم تشكيل دهنده درآمدهاي عمومي دولت و شهرداريها مي باشد و نقصان آن باعث ايجاد مشكلات عديده و عدم امكان پرداخت اعتبارات مندرج…