حسابان وب

مرور برچسب

الزامات IFRS

IFRS استانداردی برای ارایه صورت‌های مالی براساس”ارزش منصفانه” و “به روز شدن ارزش دارایی‌ها”

شرکت‌ها از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها به دنبال این هستند که بتوانند ترازنامه خود را در وضعیت مناسب‌تری از اقلام تاریخی نشان بدهند و IFRS به عنوان استانداردی برای ارایه صورت‌های…

محتوای اقتصادی و طبیعت سیاسی استانداردهای حسابداری و الزامات IFRS

ناصرمحامی  - عضو هیات‌ مدیره جامعه حسابداران رسمی آیا تدوین استانداردهای حسابداری یک فرآیند فنی و تکنیکی صرف است؟ آیا می‌توان بدون توجه به ملاحظات علمی اقتصادی و جامعه‌شناسی و…