نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

اقتصاد در شرایط تورم رکودی

اقتصاد در شرایط تورم رکودی

عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش شکاف بین درآمد و هزینه کارگران گفت: در حال حاضر اقتصاد در حالت تورم رکودی قرار دارد و متاسفانه در راستای اجرای…