نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

اقتصاد ایران در رکود نیست

اقتصاد ایران در رکود نیست

یک استاد دانشگاه با اشاره به بسته جدید اقتصادی دولت برای تحریک بخش تقاضا گفت: «اولویت دولت باید کمک به بخش تولید باشد چراکه بخش تولید از قانون هدفمندی یارانه ها و همچنین تحریم ها…