نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

افزایش 5 سال به سن بازنشستگی در اصلاح قانون تامین اجتماعی

افزایش سن بازنشستگی به ۶۵سال

عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه شرایط برای اصلاح برخی قوانین مادر از جمله قانون تامین اجتماعی ، کار و مالیات ها مناسب نیست ، افزود: در پیش نویس اصلاح نظام…