نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

افزایش 25 درصدی دستمزد

نتیجه شکایت کارگران از دستمزد ۹۲

5 ماه پس از شکایت کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران از وزارت کار درباره تخلف در تعیین حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار و نادیده گرفتن بندهای ماده 41 این قانون، هنوز دیوان…

مزد همپای تورم تعیین شود.

 عضو کانون عالی شورای اسلامی کار با بیان اینکه بخش عمده مشکلات مزدی مربوط به دولت است، گفت:‌ کارگران با افزایش 20 تا 25 درصدی مخالفند و خواستار تعیین مزد براساس تورم هستند.