مرور برچسب

افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد

شکایت دستمزد به دیوان پابرجاست

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار با بیان اینکه موافقت اعضای کارگری با افزایش 25 درصدی حداقل مزد با قانون کار مغایرت دارد،‌ گفت:‌ هیچ فرد یا تشکلی جرات لغو شکایت دستمزد به دیوان…

دفاعیات دولت از مصوبه جنجالی مزد۹۲ ارائه شد/ واکنش کارگران به رای احتمالی دیوان

یک ماه پس از شکایت کارگران از شورای عالی کار درباره تخلف در تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران دفاعیات وزارت کار برای صدور رای نهایی به دیوان عدالت اداری ارائه شد، با این حال…