مرور برچسب

افزایش چک‌های برگشتی

سکوت چک‌های برگشتی شکست

سرانجام بانک مرکزی بعد از بیش از یکسال سکوت در انتشار آمار چک‌های برگشتی اطلاعات مربوطه را منتشر و اعلام کرد که حدود 94 هزار میلیارد تومان چک در یک فاصله 9 ماهه برگشت خورده و…

بانك مركزي پس از يك سال برخي گزارش‌هاي اقتصادي را منتشر كرد ؛ پايان سكوت در ارائه آمار

با گذشت نزدیک به یک سال از سکوت بانک مرکزی در اعلام آمارهای اقتصادی، قفل آماردهی این بانک شکسته شده و برخی آمارهای اقتصادی در وب سایت بانک مرکزی قرار گرفته است. بانک مرکزی در…