حسابان وب

مرور برچسب

افزایش مالیات

مالیات ۴درصدی برای واردکنندگان، پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور است.

  به گفته مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، سازمان امور مالیاتی پیشنهاد افزایش مالیات را مطرح کرده درحالیکه اتاق مخالفت خود را با این تصمیم اعلام کرده است.