نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

افزایش مالیات

زلزله مالیاتی در راه است

 یکی از موضوعاتی که در سال‌های گذشته در دستور کار سیاستگذار بوده، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه است. در این بین برخی اعتقاد دارند اقدامات انجام‌شده به قیمت فشار مالیاتی…

مالیات ۴درصدی برای واردکنندگان، پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور است.

  به گفته مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، سازمان امور مالیاتی پیشنهاد افزایش مالیات را مطرح کرده درحالیکه اتاق مخالفت خود را با این تصمیم اعلام کرده است.