حسابان وب

مرور برچسب

افزایش سرمایه از سود

ترفندی با نقاب افزایش سرمایه

اقدامی که به نام توسعه فعالیت های یک شرکت جهت اجرای طرح های توسعه ای و رشد سرمایه گذاری ها، تأمین سرمایه در گردش و اصلاح ساختار مالی بوده و همواره یکی از ابزارهای بسیار مهم تأمین…