نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

افزایش دستمزد ۱۴۰۰

افزایش دستمزد ۱۴۰۰ خنثی شد

گرانی ها تا حدی سرسام آور شده است که حتی افزایش حقوق در سال ۱۴۰۰ هم نتوانسته جوابگوی هزینه های زندگی کارگران باشد, به عبارتی گرانی ها افزایش دستمزد را خنثی کرده است.