نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

افزایش درنرخ سود بانکی

افزایش سود بانکی فعلا مطرح نیست.

فعلا چارچوب مصوبه شورای پول و اعتبار مشخص نیست و اصلا موضوع افزایش نرخ  نود سپرده در این شورا نشده بلکه مصوبه درخصوص نرخ سود عقود مشارکتی بوده و اینکه آیا می‌شود حداکثر نرخ سود…