حسابان وب

مرور برچسب

افزایش حقوق مقامات

ممنوعیت افزایش حقوق مقامات

نمایندگان مجلس ضمن ممنوع کردن هر گونه افزایش حقوق برای مقامات در سال آینده این موضوع را برای اعضای هیئت علمی و قضات مستثنی کردند و در عین حال مصوب کردند که حداکثر میزان افزایش…