حسابان وب

مرور برچسب

افزايش نرخ سود اوراق مشارکت

از اوراق مشارکت چه می‌دانید؟

اوراق مشارکت در اصطلاح علم اقتصاد، از اوراق بهادار است که توسط دولت، شهرداری، شرکت‌های دولتی و خصوصی، برای تأمین اعتبار طرح‌های عمرانی در کشور، منتشر می‌گرددکه تهیهٔ دستورالعمل…