حسابان وب

مرور برچسب

افزايش معافيت مالياتي حقوق

بخشنامه ۵۶۷۳/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۴/۲ (ميزان معافيت ماليات بردرآمدحقوق سال۱۳۹۲)

بنا به حکم ماده(52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، ماليات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و ساير دستگاههاي دولتي موضوع مواد(1) و (2) و قسمت…

اخبار و قوانين مالياتي حقوق سال ۱۳۹۲ (اين موضوع بروز رساني ميشود.)

باتوجه به اينكه موضوع ماليات حقوق يكي از مباحث مهم و قابل توجه عموم جامعه خصوصا كساني كه به هر نحو باحقوق و محاسبات آن سروكار دارند است ، لذا دراين پست و به ترتيب رويدادهاي واقع…

افزايش معافيت‌هاي مالياتي حقوق‌بگيران پس از هدفمند کردن يارانه‌ها

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور از افزايش معافيت مالياتي سالانه حقوق‌بگيران پس از اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها خبر داد. به گزارش ايسنا؛ علي عسکري اظهار کرد: در قانون هدفمند کردن…